Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej

Jeszcze kilkanaście dni temu w naszej parafii gościliśmy s. Ingę GRULA ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich z Koszalina, która podczas sumy parafialnej wygłosiła homilię na temat idei Ruchu Szensztackiego. Po wizycie do pochodzącej z Kaczkowa siostry zakonnej zaczęły się zgłaszać pierwsze zainteresowane przystąpieniem do ruchu. W krótkim czasie do Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu po rozmowach z ks. proboszczem i s. Ingą dołączyło 65 rodzin z naszej wspólnoty parafialnej. W ten sposób powstało 6 kręgów modlitewnych, członkowie których będą przekazywać sobie kapliczkę (obraz) z wizerunkiem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. 

Podczas niedzielnej Mszy Św. ks. proboszcz po uroczystym poświęceniu 6 obrazów i wspólnej modlitwie błogosławieństwa przekazał kapliczki 6 opiekunom-koordynatorom każdego z modlitewnych kręgów.

Ruch Szensztacki jest ruchem religijnej odnowy. Jego nazwa pochodzi od miejsca powstania – Schönstatt (piękne miejsce), leżącego niedaleko Koblencji w Niemczech. Tam znajduje się pierwsze sanktuarium szensztackie, określane jako Prasanktuarium. To właśnie w nim, w dniu 18 października 1914 roku, założyciel o. Józef Kentenich oraz jego wychowankowie z gimnazjum księży pallotynów, zawierzyli swoje życie Matce Bożej w przymierzu miłości, co dało początek Ruchowi Szensztackiemu na świecie (źródło).

- Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami s sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny... - powiedział o. Józef Kentenich,

który wraz ze swoimi uczniami w małej kapliczce w Szensztacie zawarli oni przymierze z Maryją – zwane przymierzem miłości. W przymierzu tym prosili Matkę Bożą, by w sposób szczególny zamieszkała w kapliczce i działała jako Wychowawczyni nowego, wolnego człowieka. Słowa: „Nic bez Ciebie – nic bez nas” – są streszczeniem ich drogi przymierza miłości z Maryją. Ruch późniejszych latach rozwinął się dzięki Słudze Bozemu Janowi Pozzobonowi.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W APOSTOLAT?
Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg w swojej parafii powinny porozmawiać o swoich zamiarach z ks. Proboszczem, aby uzyskać jego zgodę. Jest to warunek do formalnego założenia kręgu.

Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej
Parafianie pod opieką Pielgrzymującej Matki Bożej

Przejdź do góry strony