Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Ogłoszenia parafialne

2301, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 23.01.2022 Brzeźno Lęborskie

Dzisiaj w Kościele powszechnym od roku 2020 przypada Niedziela słowa Bożego. Zachęcam do czytania Biblii w naszych rodzinach.

1501, 2022

OGŁOSZENIA PARAFIALNE II NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C BRZEŹNO LĘBORSKIE 16.01.2022r.

,,Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie''- słowa z dzisiejszej Ewangelii wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który panuje wokół  nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować  trwały pokój i niezmierzoną radość.

0801, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 09.01.2022 r., ROK C

,,Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus przyjął chrzest'' - ta narracja sugeruje, że zanurzył się w wodach Jordanu po innych ustawiwszy się pokornie na końcu kolejki. Prośmy pokornego Boga, by poruszyły nas na  nowo słowa, które Mesjasz usłyszał nad falami Jordanu: ,,Jesteś moimi Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie''.

0101, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Trwamy w radości płynącej ze żłóbka. Niech Jezus, Maryja i Józef  wspiera nas, nasze rodziny w całym Roku Pańskim 2022 r.

2612, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 26.12.2021 R.

Dzisiaj naszymi modlitwami obejmujemy modlitwami nasze rodziny, szczególnie naszej parafii, wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

2312, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.12.2021 R PASTERKA BRZEŹNO LĘBORSKIE

"Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami''. Spotykamy się na Eucharystii w Uroczystość Bożego Narodzenia, aby wspólnie przeżywać tę radość. Zbawienie jest blisko, bo Bóg zstępuje z wysokości nieba i ukazuje się naszym oczom jako pokorny Król, spoczywający w betlejemskim żłobie. Przyjmijmy tę prawdę w głębi naszych serc, aby radość i pokój na trwale w nich zagościły.

1812, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ADWENTU ROK C BRZEŹNO LĘBORSKIE. 19.12.2021 r.

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje niezwykle spotkanie i kieruje naszą uwagę na rozpoznanie przychodzącego Chrystusa. „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" - wyznaje Elżbieta, a jej radosny okrzyk stanowi dla nas zaproszenie, abyśmy otworzyli oczy serca, rozpoznali przychodzącego Boga i przygotowali nasze serca na nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego.

1112, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU ROK C BRZEŹNO LĘBORSKIE. 12.12.2021 r.

Przychodzimy do Pana, który chrzci Duchem Św. i ogniem. Daje nam łaskę nawrócenia i oczyszcza z grzechu. Podczas tej Eucharystii pragnie nas przygotować, byśmy całym życiem głosili Dobrą Nowinę. Niech nasza obecność w tym miejscu owocuje teraz gorliwą modlitwą dziękczynienia. Prośmy, abyśmy w tym duchu powrócili do swoich domów i potrafili dzielić się owocami tej Mszy Świętej.

1311, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKLA ROK B BRZEŻNO LĘBORSKIE 14.11.2021 r.

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moja nie przeminą"- zapewnia Jezus, kierując naszą uwagę na swoje przyjście w chwale. Pośród wielu niewiadomych naszego życia pewne jest to, że skoro należymy do Niego w ziemskim życiu, będziemy także mieć udział w Jego ostatecznym zwycięstwie. Zgromadzeni na Eucharystii, chcemy się karmić Jego obecnością i podtrzymywać naszą nadzieję!

3010, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKLA ROK B BRZEŻNO LĘBORSKIE 31.10.2021 r.

Pytania skierowane do Jezusa, które usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to jedno z najważniejszych pytań, jakie kiedykolwiek zostały zadane: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań"? Zgromadzeni na niedzielnej liturgii, chcemy słuchać słowa Boga i otworzyć serca na miłość przychodzącą od Niego.

2310, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX NIEDZIELA ZWYKLA ROK B BRZEŻNO LĘBORSKIE 24.10.2021 r.

„Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła"- mówi Jezus do Bartymeusza w dzisiejszej Ewangelii. "Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą"- komentuje ewangelista Marek. Również my, zgromadzeni w imieniu Jezusa na niedzielnej Eucharystii chcemy doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. Ten sam Chrystus, który niegdyś przechodził przez Jerycho jest obecny pośród nas, w swoim słowie i w eucharystycznym chlebie.

0910, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B BRZEZNO LĘBORSKIE 10.10.2021 r.

Liturgia dzisiejszej niedzieli stawia nas wobec pytania co jest w naszym życiu największym dobrem. Bogaty młodzieniec, który pytał Jezusa, co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne, uzyskał upragnioną odpowiedź. A jednak nie potrafił iść za radą Syna Bożego. Rezygnując z tego do czego było przywiązane jego serce.

0310, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 03.10.2021 ROK B.

Eucharystia, na której się gromadzimy jest pamiątką nowego przymierza ustanowionego przez Chrystusa. On sam przychodzi i chce towarzyszyć naszej pielgrzymce. Dziś zwraca naszą uwagę relacje małżeńskie i rodzinne. Otwórzmy serca, aby Chrystus mógł nas dotknąć, uzdrowić i przemienić, kierując nasze kroki ku coraz bardziej dojrzałej miłości. 

2509, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26.09.2021 ROK B.

W dzień, w którym celebrujemy zmartwychwstanie Jezusa, prośmy Boga, żeby napełnił nas swoim Duchem. Tylko w Nim możemy prawdziwie oddać Mu chwałę. To dzięki Duchowi Pana możemy zrozumieć, co należy czynić. Tego chciał już Mojżesz, gdy wołał "Oby tak cały lud Pana prorokował, aby mu dał swego ducha".

1809, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09.2021 ROK B.

"Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi" - mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wskazując na cel swojej ziemskiej wędrówki. Jego przejście przez śmierć do chwały Ojca to droga pokory, na której przemienił tragiczne okoliczności swojego życia w dar. Zgromadzeni na Eucharystii, chcemy potwierdzić naszą decyzję pójścia za Chrystusem.

1109, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09.2021 ROK B.

Liturgia zaprasza dziś, by wejść w dialog z Jezusem, spróbować go posłuchać i odpowiedzieć na to, o co nas, jak wcześniej Apostołów zapyta. Chodzi nie tyle o trafność naszych odpowiedzi, ile o to, byśmy się nawrócili ku Bogu całym sercem. On jak nam dziś przypomni Psalm "Strzeże ludzi prostego serca. Takim obiecuje życie z mocy.


Przejdź do góry strony