Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Ogłoszenia parafialne

2002, 2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21.02.2021 r.

"Jeśli kto chce pójść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje" (Mt 16, 24). Nadchodzi czas Wielkiego Postu, a my kolejny raz ruszamy za Chrystusem w życiu i modlitwie. 

1402, 2021

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.02.2021 r.

Zarówno zdrowie ducha, jak i jego choroby przechodzą z człowieka na człowieka drogą naśladowania. Ludzie wrażliwi na piękno i dobro naśladują dobrych i nieustannie troszczą się, aby być odpornymi na oddziaływanie ludzi grzecznych. Ludzie mało wrażliwi na dobro i piękno trzymają się z tymi, którzy krzywdzą innych i samych siebie, żyjąc tak, jakby Boga nie było. 

0702, 2021

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 07.02.2021 r.

Człowiek jest tajemnicą. Trudno jednak poznać kogoś, gdy samych siebie nie znamy do końca. Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy, dobra i piękna. Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania. Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia i wypędza złe duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli wstanie wszystkiego pojąć. My też często zachowujemy się tak samo jak ci, którzy żyli w Jego czasach. Niech ta Eucharystia będzie dla nas zbawiennym lekarstwem w trudnych czasach.

3101, 2021

IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 31.01.2021 r.

Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim on jest "Święty Boży". Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje naukę "z mocą", jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantują nam zbawienie.

2401, 2021

III NIEDZIELA ZWYKŁA - NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO - 24.01.2021 r.

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do uznania swojej grzeszności i przemiany swojego życia, bo "czas jest krótki" i "bliskie jest Królestwo Boże". Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, łatwiej jest przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej dobroci przygotował. 

1601, 2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01.2021 r.

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna ofiara, w której pragniemy uczestniczyć, przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w naszym codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. 

1001, 2021

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - ROK B - 10.01.2021 r.

Chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Św. i mocą. Czy pielęgnujemy łaskę Chrztu św.?

0201, 2021

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - ROK B - 03.01.2021 r.

Trwamy jako wspólnota w radości z Narodzenia Pańskiego w naszej polskiej Tradycji adorowania żłóbka i śpiewanie kolęd potrwa do 02.02. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ. Zachęcam Rodziny z dziećmi do wspólnej modlitwy do Bożej Dzieciny.

2712, 2020

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY - ROK B - 27.12.2020 r.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną i pierwszym kościołem. Dbajmy o nasze rodziny.

1912, 2020

IV NIEDZIELA ADWENTU - ROK B - 20.12.2020 r.

Zgromadzeni we wspólnocie oczekujących na narodzenie Zbawiciela poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic szczególnego błogosławieństwa i dóbr duchowych przyobiecanych Dawidowi, a wypełnionych w Chrystusie.

1312, 2020

III NIEDZIELA ADWENTU - ROK B - 13.12.2020 r.

Dzisiaj w kościele katolickim obchodzimy niedzielę - "Gaudete" zwaną z łaciny - niedzielą radości. Boże Narodzenie już blisko.

0612, 2020

II NIEDZIELA ADWENTU - ROK B - 06.12.2020 r.

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Ofiara eucharystyczna nas do tego predystynuje do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu.

3011, 2020

I NIEDZIELA ADWENTU - ROK B - 29.11.2020 r.

Z pierwszą niedzielę adwentu rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. W bieżącym roku planujemy kontynuować trzyletni program duszpasterski pod hasłem "Eucharystia daje życie". To hasło przypomina nam wszystkim o obowiązku świętowania niedzieli poprzez uczestnictwo w tym dniu w Eucharystii.

2211, 2020

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA ŚW. - ROK A - 22.11.2020 r. - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to, że żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego człowieka. Jesteśmy grzeszni i słabi, prośmy o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat. 

1511, 2020

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ŚW. - ROK A - 15.11.2020 r.

Dzień modlitw w intencji Polonii i Polaków przebywających zagranicą.
1. Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Niego. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, żeby pełniej zajaśniała prawda, że wszystko mamy od Boga, że on uczynił nas synami światłości.

0811, 2020

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA ŚW. - ROK A - 08.11.2020 r.

Dzisiaj w całej Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy i Solidarności z Kościołem Prześladowanym.


Przejdź do góry strony