Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Ogłoszenia parafialne

2307, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 24.07.2022

Dzisiejsza niedziela przebiega zgodnie z tradycją pod hasłem 1 grosz za 1 kilometr przejechany bezpiecznie w ciągu roku patronuje nam Św. Krzysztof pragniemy modlitwą i ofiarami do puszek wesprzeć naszych polskich misjonarzy po błogosławieństwie naszych pojazdów. Niech patron kierowców i podróżujących ma nas w swojej opiece przez cały rok.!!! Bóg zapłać za złożone dziś  ofiary!!!

1607, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 17.07.2022 r.

Kto może stanąć na świętej górze Eucharystii i właściwie uwielbić Boga? Psalmista nam dzisiaj odpowie: ,,Ten, kto działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu''. Serce i czyn mają stać się jednością w czasie Mszy Św., ale i w naszym życiu.

0907, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 10.07.2022 R.

,,Kto jest moim bliźnim''- pytanie postawione Jezusowi przez uczonego w Prawie nie straciło nic ze swej aktualności. Spotkanie człowieka będącego w potrzebie to sprawdzian dla naszej wiary i wyzwanie, by siebie uczynić  bliźnim.

0207, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 03.07.2022 R.

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje Chrystusa, który obdarza swoich uczniów zaufaniem, powierzając im misję głoszenia Królestwa Bożego. Posłani do nieprzychylnego środowiska mają zrezygnować z tego wszystkiego, co przeszkadza prawdziwie żyć i dołożyć wszelkich starań, by świadczyć o prawdzie Ewangelii.

2506, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 26.06.2022 r.

Rozpoczął się czas wakacji i zasłużonych urlopów, życzę parafianom i gościom dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Nie zapominajmy o Panu Bogu i niedzielnej Eucharystii.

1806, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 19.06.2022 R.

Stajemy przy ołtarzu Chrystusa, który w dzisiejszej Ewangelii zadaje uczniom bardzo ważne pytanie: za kogo mnie uważacie? Odpowiedź, której udziela Piotr: ,,Za Mesjasza Bożego,, jest wyznaniem jego wiary. Dziś to samo pytanie Chrystus kieruje do każdego z nas. Co Mu odpowiesz?

1106, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 12.06.2022 ROK C. BRZEŹNO LĘBORSKIE.

Istnienie Trzech Osób w jedynym Bogu było nie do przyjęcia dla Żydów strzegących prawdy o jedyności Boga. ,,Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.''- zapewnia  Zbawiciel. Oto delikatność Boga, który nie forsuje ludzkiej świadomości, ale stopniowo ją kształtuje.

0406, 2022

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 05.06.2022 r.

Jak naród w niewoli babilońskiej w czasach proroka Ezechiela, świat przypomina dolinę pełną kości. Rozbici i rozczarowani tęsknimy z życiem. Całe narody, rodziny, parafie i jak mówi Św. Paweł -,,całe stworzenie'' tęsknią za momentem, gdy Boże życie ujawni się w nas w całej pełni. Dzień Zesłania Ducha Świętego jest początkiem powstania Kościoła.

2905, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 29.05.2022 r.

Wstąpienie Chrystusa do  chwały Ojca jest zwieńczeniem Jego  ziemskiej  drogi . Zmartwychwstały  Pan  po  przejściu  z  tego  świata  do  nieba nie  przestaje  być jednak obecny  w życiu Kościoła. Wzbudźmy  wiarę , że Jezus Chrystus jest z nami  po  wszystkie dni aż do skończenia  świata.

2105, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C 22.05.2022 r.

Liturgia dzisiejszej niedzieli ponownie zabiera nas do Wieczernika. W jego intymnej atmosferze Jezus zapewnia o miłości Ojca i obiecuje przyjście Duch Św., który przypomni uczniom Jego słowa.

1405, 2022

V NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C 15.05.2022 R.

Ewangelia dzisiejszej niedzieli zabiera nas do Wieczernika. Jezus zapewnia swoich uczniów o swojej gotowości oddania życia i pozostawia im zobowiązanie: ,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem''.

0705, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA - 08.05.2022 r.

Ewangelia dzisiejszej niedzieli stawia przed naszymi oczami Chrystusa - Dobrego Pasterza, który zapewnia opiekę tym wszystkim, którzy Mu zaufali. ,,Moje owce nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki''. Wsłuchani w słowa Jezusa prośmy o umocnienie naszej wiary i dar przylgnięcia do Boga całym naszym życiem.

3004, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C 01.05.2022 R.

"Dzieci, macie coś do jedzenia?'' - pyta Zmartwychwstały Chrystus nad Jeziorem Galilejskim. Czuły sposób, w jaki Pan zwraca się do uczniów, jest wstępem do obfitego połowu ryb. W ewangelicznej scenie ujawniają się Boża hojność, także wezwanie do wiary i misji.

2304, 2022

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022 r.

Pan Bóg okazywał miłosierdzie chorym, cierpiącym i dręczonym przez złe duchy, których przynoszono do apostołów. Rosła liczba ,,przyjmujących wiarę w Pana'', ,,a wszyscy doznawali uzdrowienia ,,Wchodząc w Eucharystię wszyscy zanurzamy się w morzu Bożego miłosierdzia.

1604, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04.2022 R.

Weselcie się, zastępy aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga". Wezwanie do radości jest nieodłączne od prawdy, którą wspominamy w całym Kościele. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając panowanie śmierci i zła. Niech ta nowina otworzy nasze serca na obecność Tego, który przychodzi, aby nas zbawić.

0904, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022 R.

Razem z całym Kościołem wspominamy dziś wjazd Jezusa do Jerozolimy. Chrystus przemienia tragiczne okoliczności swojego życia w dar miłości. U progu Wielkiego Tygodnia wzbudźmy w sobie pragnienie kroczenia za pokornym Panem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.


Przejdź do góry strony