Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Ogłoszenia parafialne

3004, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C 01.05.2022 R.

"Dzieci, macie coś do jedzenia?'' - pyta Zmartwychwstały Chrystus nad Jeziorem Galilejskim. Czuły sposób, w jaki Pan zwraca się do uczniów, jest wstępem do obfitego połowu ryb. W ewangelicznej scenie ujawniają się Boża hojność, także wezwanie do wiary i misji.

2304, 2022

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022 r.

Pan Bóg okazywał miłosierdzie chorym, cierpiącym i dręczonym przez złe duchy, których przynoszono do apostołów. Rosła liczba ,,przyjmujących wiarę w Pana'', ,,a wszyscy doznawali uzdrowienia ,,Wchodząc w Eucharystię wszyscy zanurzamy się w morzu Bożego miłosierdzia.

1604, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04.2022 R.

Weselcie się, zastępy aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga". Wezwanie do radości jest nieodłączne od prawdy, którą wspominamy w całym Kościele. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając panowanie śmierci i zła. Niech ta nowina otworzy nasze serca na obecność Tego, który przychodzi, aby nas zbawić.

0904, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022 R.

Razem z całym Kościołem wspominamy dziś wjazd Jezusa do Jerozolimy. Chrystus przemienia tragiczne okoliczności swojego życia w dar miłości. U progu Wielkiego Tygodnia wzbudźmy w sobie pragnienie kroczenia za pokornym Panem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

2703, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE 27.03.2022 R.

Bóg udziela Kościołowi obficie swoich darów i zaprasza nas do radości. Mamy jednak świadomość, że bez nawrócenia nie sposób otworzyć się na to doświadczenie. Prośmy w naszych modlitwach o łaskę życia w prawdzie o własnej grzeszności i mocy Bożego miłosierdzia.

1903, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03.2022

Pokuta i nawrócenie - to jedno z najbardziej wypowiadanych słów w Wielkim Poście. Odnoszą się do samej istoty chrześcijańskiego życia - wiary, która otwiera na przemieniającą moc Bożej miłości. Niech rozpoczynające się dzisiaj rekolekcje parafialne i szkolne pomogą nam w naszym nawróceniu. Dlatego zapraszam wszystkich parafian w imieniu własnym oraz ks. Rafała na nauki rekolekcyjne od dzisiaj do środy włącznie.

1203, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03.2022 R. BRZEŹNO LĘBORSKIE

W naszej wielkopostnej wędrówce docieramy dziś na górę Tabor, gdzie Pan przemienił się wobec wybranych uczniów. To wydarzenie jest zapowiedzią zmartwychwstania - światłem, które przychodzi z przyszłości, aby oświetlić naszą teraźniejszość, aby umocnić i utwierdzić w wierności Chrystusowi.

0503, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 06.03.2022 BRZEŹNO LĘBORSKIE

Liturgia słowa ukazuje dzisiaj zwycięstwo Jezusa nad złem. Kuszony na pustyni przez diabła, sprzeciwia się wszelkim jego podszeptom, wskazując nam walkę duchową jako drogę ku prawdziwej wolności. Na początku Wielkiego Postu wzbudźmy pragnienie przylgnięcia do naszego Mistrza i Pana, który ma moc oddalić wszelkie zło i zamęt z naszego życia.

2802, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 27.02. 2022 R.

,,Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?'' - pyta Jezus swoich uczniów, chcąc skierować ich  uwagę, na  konieczność wewnętrznej odnowy. Zbliżający się Wielki  Post to kolejna okazja  do  tego  by wejść na  drogę  pokuty i  nawrócenia. Prośmy dobrego Boga, aby nie był to czas jałowy przez nas stracony.

2002, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 20.02.2022 r.

Każdego dnia doświadczamy Bożego Miłosierdzia. Otworzyliśmy dzisiaj oczy. Bóg nam dał nowy dzień, mówi do nas karmi Eucharystią, przebacza grzechy. Wiele znaków Jego Miłosierdzia nie rozpoznajemy, co nie  pomniejsza Jego hojności i wielkoduszności. Najważniejszym Jego pragnieniem jest to, byśmy nawracając się, poznali Go, wybrali i pokochali.

1202, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 13.02.2022 R.

Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje fundamenty szczęśliwego życia. Ufność złożona w Bogu i droga ewangelicznych błogosławieństw sprzeciwiają się logice świata, w którym żyjemy. Otaczający nas chaos nie sprzyja radykalizmowi, ale to właśnie słowo Jezusa wskazuje najpewniejszą z dróg.

0502, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 06.02.2022 R.

,,Na Twoje słowo zarzucę sieci''- odpowiada Piotr na prośbę Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Posłuszeństwo słowu Chrystusa i  gotowość, by je wprowadzić w życie, to podstawowe zadanie chrześcijanina. U progu nowego  tygodnia naszego życia wzbudźmy w sobie szczerą intencję wsłuchania się w słowa Pana i prośmy o dary potrzebne do ich realizacji.

2901, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 30.01. 2022r.

Dzisiaj w całym Kościele Powszechnym modlitwą solidaryzujemy się z ludźmi chorymi na trąd, prosząc o łaskę zdrowia i ludzką empatię.

2301, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 23.01.2022 Brzeźno Lęborskie

Dzisiaj w Kościele powszechnym od roku 2020 przypada Niedziela słowa Bożego. Zachęcam do czytania Biblii w naszych rodzinach.

1501, 2022

OGŁOSZENIA PARAFIALNE II NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C BRZEŹNO LĘBORSKIE 16.01.2022r.

,,Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie''- słowa z dzisiejszej Ewangelii wyznaczają kierunek, który powinniśmy obrać w życiu. Pośród chaosu, który panuje wokół  nas, jedynie słowo i obecność Jezusa mogą zagwarantować  trwały pokój i niezmierzoną radość.

0801, 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 09.01.2022 r., ROK C

,,Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus przyjął chrzest'' - ta narracja sugeruje, że zanurzył się w wodach Jordanu po innych ustawiwszy się pokornie na końcu kolejki. Prośmy pokornego Boga, by poruszyły nas na  nowo słowa, które Mesjasz usłyszał nad falami Jordanu: ,,Jesteś moimi Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie''.


Przejdź do góry strony