Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Tytuł zadania: Zmniejszenie zużycia energii przez budynki parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła znajdujących się w miejscowościach Brzeźno Lęborskie i Wysokie.

Niniejsze przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Koszt całkowity projektu: 1 254 480,00 zł

Rzeczywisty koszt kwalifikowany: 1 213 914,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚ: 109 224,00 zł

Kwota dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚ: 983 300,00 zł

Intensywność dofinansowania: 90%

Link do strony WFOŚ:  https://wfos.gdansk.pl/

Link do strony NFOŚ: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

Celem głównym projektu było zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach należących do parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła znajdujących się na działkach nr 39 i 40/2 w Brzeźnie Lęborskim oraz nr 12/2 w Wysokim.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana w wyniku udzielonego przez WFOŚ i GW wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnej dotacji i polegała na kompleksowej termomodernizacji.

W ramach inwestycji usprawniono stan techniczny budynków znajdujących się w Brzeźnie Lęborskim i w miejscowości Wysokie, w następującym zakresie:

Budynek nr 1 (Brzeźno Lęborskie):

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych styropianem o współczynniku λ = 0,035 W/mK, gr. 15 cm,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku λ = 0,036 W/mK, gr. 20 cm,
 • Wymiana okien,
 • Wymiana drzwi zewnętrznych,
 • Ocieplenie dachu budynku wełną mineralną o współczynniku λ = 0,04 W/mK, gr. 27 cm,
 • Wymiana kotła węglowego na gruntową pompę ciepła glikol/woda z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, o mocy modulowanej w zakresie  4-16 kW i COP 4,8,
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 16 kWp,
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
 • Modernizacja systemu wentylacji:  wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Budynek nr 2 (Wysokie):

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku λ = 0,036 W/mK, gr. 20 cm,
 • Wymiana okien,
 • Wymiana drzwi zewnętrznych,
 • Ocieplenie dachu budynku wełną mineralną o współczynniku λ = 0,025 W/mK, gr. 20 cm,

- Wymiana kotła węglowego oraz pieca opalanego drewnem na gruntową pompę ciepła glikol/woda z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, o mocy 24 kW i COP 4,65,

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kWp,
 • Modernizacja instalacji c.o.,
 • Modernizacja systemu wentylacji:  wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

W wyniku realizacji powyższych działań termomodernizacyjnych nastąpiło zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  o 1294,28 GJ/rok a w konsekwencji zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze o 88 Mg/rok. Obiekty po termomodernizacji osiągnęły wyższy standard użytkowo-techniczny i spełniają wymagania izolacyjności cieplnej. Wykonane modernizacje przyczyniły się do spełnienia strategii NFOŚiGW zakładającej dążenie do racjonalnego i efektywnego korzystania z zasobów. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła i fotowoltaiki zostało zwiększone przejście na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę zgodną z  programem „Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię”. Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na energooszczędne i ekologiczne przysłużyła się zapobieganiu zmianom klimatu dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Ulepszenia te przyczyniły się do poprawienia cech technicznych budynków, a w efekcie do zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Umożliwiły także poprawę warunków użytkowania pomieszczeń, a budynki uzyskały nowy, estetyczny wygląd.

Przejdź do góry strony