Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Apostolstwo Dobrej Śmierci

  ABC APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

(opracował ks. Piotr Żelichowski MSF) 

 
Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 
starają się w swoim codziennym życiu:
I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:
Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą. 
Zachowywać wiernie jego przykazania. 
Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. 
Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św. 
Korzystać często ze spowiedzi i Komunii św. 
Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej. 
Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty. 
Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka. 
Dziękować za wszystko Panu Bogu. 
Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia.
II. Czcić i kochać Matkę Bożą:
Często do Niej się zwracać w ciągu dnia. 
Obchodzić uroczyście Jej święta. 
Naśladować Jej cnoty w swoim życiu. 
Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu. 
Nawiedzać w miarę możliwości, Jej sanktuaria. 
Oddać się Jej całkowicie.
III. Kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci:
Troszczyć się o ich zbawienie. 
Przychodzić im z pomocą duchową i materialną. 
Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym. 
Modlić się o nawrócenie grzeszników. 
Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu. 
Zamawiać Msze św. o szczęśliwą śmierć, tak za siebie jak i bliźnich. 
Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii. 
Świecić dla wszystkich dobrym przykładem.
IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:
Kościół święty i Ojca Świętego. 
Ojczyznę i Kościół w Polsce. 
Duszpasterzy i misjonarzy. 
Rodziny, młodzież i dzieci. 
Ludzi nieszczęśliwych, narkomanów i alkoholików. 
Krucjatę w obronie poczętych dzieci.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gdy więc poważnie traktujesz swoją wiarę, 
Gdy według niej układasz swoje życie, 
Gdy o tym świadczysz słowem i życiem każdego dnia, 
Możesz wtedy liczyć na Boże Miłosierdzie, 
Możesz wtedy liczyć na pomoc Matki Bożej, 
Możesz wtedy oczekiwać łaski szczęśliwej śmierci, 
Możesz wtedy z radością oczekiwać Królestwa Bożego.
Prośba o wpisanie do Stowarzyszenia oznacza, że moment odejścia z tego świata, czyli chwilę śmierci, pragnie się powierzyć opiece Matki Bożej. 
Ważny wpis dotyczy decyzji podjętej dobrowolnie i osobiście
 
Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia: 
 
• 1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań, 
 
• 2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Świety Józefie – módl się za nami”, 
 
• 3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi. 
 
 
Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3. 
(w takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej) 
 
(Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.)
 
Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci ( luty 2016r):
1 .Bach Katarzyna                                           35 .Mielewczyk Alicja                                                  
2. Bach Teresa                                                 36. Mielewczyk Grażyna
3. Choruży Franciszek                                    37. Mrozewska Maria
4. Choruży Grażyna                                        38. Mrozewska Stefania
5. Domarus Edwina                                        39. Okrój Helena
6. Drewa Małgorzata                                      40. Plotzke Teresa
7. Dubielska Irena                                          41. Prociewicz Maria
8. Gierk Teresa                                                42. Reich Genowefa
9. Glosa Regina                                              43. Reszka Gabriela
10 .Glosa Stanisław                                       44. Reszka Roman
11. Górecka Wiesława                                   45. Kreft Mariola
12. Grzenkowicz Grzegorz                            46. Rudnik Bożena
13. Hejnowska Danuta                                  47. Rybicka Barbara
14. Hejnowska Helena                                  48. Rybicki Zbigniew
15. Hejnowski Wiesław                                 49. Rychert Maria
16. Henzelkiewicz Maria                               50. Rychert Stanisław.
17. Hollander Henryk                                     51. Skierka Ewa
18. Hollander Łukasz                                     52. Skrzypkowska Brygida
19. Hollander Maria                                       53. Specht Lucyna
20. Jóźwik Henryka                                        54. Stępniak aleksandra
21. Klamrowska Alicja                                   55. Stępniak Eugeniusz
22. Kondratowicz Urszula                             56. Szeliga Maria
23. Kondratowicz Zbigniew                          57. Szymańczyk Agnieszka
24. Kreft Bożena                                             58. Świdroń Barbara - zelator
25. Kulasiewicz Agnieszka                           59. Świdroń Franciszek - zelator
26. Kunc Beata                                               60. Traczyk Krystyna
27. Kunc Daniel                                              61. Witusińska Anna
28. Kunc Teresa                                              62. Ziarnik Karol
29. Kurpyt Józef                                              63. Ziarnik Łukasz
30. Kwaśniak Teresa                                     64. Żywicka Grażyna
31. Majer Celina                                             65. Żywicka Helena
32. Majer Dorota                                             66. Żywicki Jakub
33. Maszota Joanna                                       67. Żywicka Józefa
34. Mazur Stanisława                                     68. Żywicki Stefan
                                                                            69. Kardas Halina
                                                                            70.  Kustusz Grażyna
                                                                          

Przejdź do góry strony