Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim

Służba Liturgiczna Parafii

 Ministrant:

 1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Rozwija w sobie życie Boże.
 5. Poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Zdobywa kolegów dla Chrystusa.
 9. Jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Ministrant przy ołtarzu i w zakrystii:

 1. Pamięta, że przy ołtarzu usługuje samemu Bogu jako wybrany przedstawiciel wspólnoty parafialnej.
 2. Aktywnie i w skupieniu uczestniczy w liturgii: głośno i wyraźnie wypowiada słowa modlitwy, bierze udział w śpiewach oraz starannie wykonuje czynności powierzone mu przez przełożonych.
 3. Odmawiając przed i po Mszy świętej wspólną modlitwę ministrantów nie zapomina również o osobistym przygotowaniu i dziękczynieniu za posługę w czasie liturgii.
 4. Stara się uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, tzn. w stanie łaski uświęcającej, przyjmuje Komunię świętą.
 5. Troszczy się o czystość serca i ciała. Jego zawsze czysty strój liturgiczny jest znakiem serca gotowego na przyjęcie Chrystusa.
 6. Bezpośrednio po przyjściu do zakrystii ubiera się w swoje szaty liturgiczne, a przed wyjściem starannie je składa lub wiesza na wieszaku.
 7. Zawsze chętnie uczestniczy w przygotowaniu świętej liturgii i w miejscu jej odprawiania.
 8. Niczego nie bierze i nie dotyka w kościele lub w zakrystii bez pozwolenia kapłana lub kościelnego.
 9. Przychodzi do zakrystii co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem świętej liturgii. Mówi z powagą i wyraźnie: Króluj nam Chryste i tym samym pozdrowieniem wita też przychodzącego kapłana.
 10. Unika niepotrzebnych rozmów w zakrystii i prezbiterium. Z konieczności mówi krótko i rzeczowo, a przede wszystkim szeptem.
 11. Stara się wypełniać dokładnie i w skupieniu sobie właściwą ministrancką posługę liturgiczną, a w razie potrzeby jest zawsze gotów podjąć funkcję ministranta stopnia niższego.
 12. Po skończeniu liturgii wychodzi z zakrystii w ciszy i spokoju, pamiętając, że jest ona częścią kościoła, w którym mieszka Bóg.

Przejdź do góry strony