Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim
Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Całoroczna praca parafii 2011 r.

 Całoroczna praca parafii 2011 r. 

5.III.2011 r. X Jubileuszowy Bal Charytatywny, zorganizowany przez członków i sympatyków Parafialnego Zespołu Caritas. 
 
13.III.2011 r. Sprzedaż świec wielkanocnych, zdjęć z naszym kościołem oraz książek o Ojcu Pio i Papieżu Janie Pawle II 
 
10.IV.2011 r. Pomoc materialna dla klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych z Tryszczyna, które wspierają parafię w modlitwie codziennej i wykonują zamówioną przez ks. Proboszcza chorągiew Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz ornat z podobizną patronów- św. Ap. Piotra i Pawła, nasze wotum wdzięczności za 60 lat istnienia parafialnej wspólnoty(1 czerwca br.) 
 
17.IV.2011 r. Zamawianie w kancelarii koszulek białych i czarnych z wizerunkiem Jana Pawła II, świec z okazji beatyfikacji zmarłego Papieża. 
 
21.IV.2011 r. Rozdanie obrazków z imionami kapłanów, którzy potrzebują szczególnie naszej modlitwy (osobom starszym i młodszym). 
 
24.IV.2011 r. Poświecenie chorągwi Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz jubileuszowego ornatu 
 z wizerunkiem Patronów parafii, wykonanych przez Siostry Karmelitanki Bose w Tryszczynie. 
 
25.IV.2011 r. Rozprowadzanie modlitewnika diecezjalnego „ Z Błogosławionym Janem Pawłem II”, albumu i podobizny papieża. 
 
27.IV.2011 r. Wiosenne posiedzenie Rady Parafialnej poświęcone najważniejszym sprawom bieżącym (remont wieży, beatyfikacja Jana Pawła II, jubileusz 60-lecia parafii, organizacja kolonii letniej, budowa Domu Przedpogrzebowego przy kościele). 
 
15.V.2011 r. Zmiana nazwy Róży Różańcowej z Wysokiego. Od dzisiaj patronką Róży będzie św. Faustyna Kowalska patronująca kościołowi filialnemu w tej miejscowości. 
 
22.V.2011                   W kancelarii parafii można nabyć albumy z beatyfikacji Jana Pawła II oraz inne ciekawe pozycje (z filmem DVD i modlitewnikiem o wstawiennictwo bł. Papieża).
 
10.VII.2011                Prezes PZC  mgr Dorota Pranga została powołana w skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łęczyce ( przeciw działaniu przemocy w rodzinie).
 
02.IX.2011                 Rozpoczęliśmy w parafialnym kościele odmawianie „Nowenny do bł. Papieża Jana Pawła II” (każdy piątek tygodnia), z błogosławieństwem Jego relikwiami na zakończenie nabożeństwa.
 
12.X.2011                   Jesienne spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej na plebanii, w celu omówienia najważniejszych spraw parafialnych.
 
21.X.2011                   Przewodniczący PZC, ks. dr Piotr Malinowski uczestniczył w zebraniu organizowanym przez Urząd Gminy w Łęczycach (finansowanie i współpraca organizacji pozarządowych). Złożył też na ręce Wójta Gminy pismo w sprawie uruchomienia procedur umożliwiających współfinansowanie działalności świetlicy Caritas w wysokim z budżetu gminny, na zasadzie użyczenia.
 
27.XI.2011                 Kolejny rok liturgiczny- „Kościół naszym domem” (drugi rok trzyletniego cyklu formacyjnego „Kościół domem i szkołą komunii”).
 
26.XII.2011                „Żelazny” jubileusz ślubu Państwa Stefanii oraz Władysława Mrozewskich, zacnych i zasłużonych dla parafii Małżonków. Po uroczystej Eucharystii Jubilaci złożyli u stóp ołtarza kosz z 65 czerwonymi różami.

 

Przejdź do góry strony