Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim
Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

ROK 2018

Działania podjęte i planowane do wykonania w ramach dofinansowania z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

W związku ze złożonym przez Księdza Proboszcza - Wojciecha Czajkowskiego, wnioskiem do NFOŚiGW o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku plebanii znajdującej się w Brzeźnie Lęborskim oraz budynku kościoła filialnego w miejscowości Wysokie podjęte zostały następujące działania.

Na terenie budynków została przeprowadzona inwentaryzacja przez firmę wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu modernizacji energetycznych oraz w montażu odnawialnych źródeł energii. Na podstawie inwentaryzacji stworzono audyt energetyczny, który pozwolił wybrać najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania modernizacyjne dla obu budynków. Podczas wizji lokalnej zwrócono uwagę, na dużą energochłonność budynków. Plebania i kościół filialny wymagają ocieplenia, obecnie utrzymanie komfortu cieplnego w budynkach jest utrudnione ze względu na duże straty ciepła. Wierni uczestniczący w nabożeństwach, zimą marzną a latem w budynku jest zbyt gorąco. Dodatkowo postanowiono zainstalować nowoczesne źródła ciepła o wysokiej sprawności.

Po konsultacjach Księdza Proboszcza wraz Audytorem Energetycznym i firmą instalatorską, złożono wniosek o dofinansowanie następujących modernizacji:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych plebanii i kościoła filialnego

 2. Ocieplenie podłogi na gruncie w kościele filialnym

 3. Wymiana okien na plebanii i w kościele filialnym

 4. Wymiana drzwi zewnętrznych na plebanii i w kościele filialnym

 5. Wymiana i ocieplenie dachu w kościele filialnym

 6. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem na plebanii

 7. Instalacja pompy ciepła na plebanii i w kościele filialnym

 8. Instalacja fotowoltaiki na plebanii i w kościele filialnym

 9. Instalacja ogrzewania podłogowego w kościele filialnym

 10. Wymiana grzejników na plebani

 11. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na plebanii i w kościele filialnym

 12. . Wymiana dachu na budynku plebanii.

Planowane do otrzymania dofinansowanie wynosi 90%. Wniosek przeszedł już pozytywnie pierwsze etapy weryfikacji i obecnie znajduje się na kolejnym etapie sprawdzania. Przeprowadzenie powyższych modernizacji pozwoli na osiągnięcie komfortu cieplnego w obu budynkach, bardzo duże zredukowanie kosztów eksploatacyjnych budynków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o wysokiej sprawności.

 

Przejdź do góry strony