Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim
Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Całoroczna praca parafii w latach 1999-2012

 Od lipca 1999 roku do dnia dzisiejszego parafia bierze udział we wszystkich ogólnopolskich akcjach wspierania ludzi w potrzebie. 

Współorganizuje z Radami Sołeckimi, Kołem Gospodyń Wiejskich i miejscową szkołą dożynki, festyny z loterią, wigilijne spotkania seniorów, uroczystości gminne, dekanalne oraz bale charytatywne Parafialnego Zespołu Caritas. 
W parafii stałą posługę sprawują: szafarz nadzwyczajny Komunii św., organista, kościelny, ministranci, lektorzy, osoby odpowiedzialne za ład i porządek w kościele, w kaplicy oraz na plebanii. Efektywnie działa Rada Parafialna i siedem Kół Różańcowych. 
Do współpracy zostali też pozyskani: osoba fotografująca uroczystości, kronikarz, dekorator wnętrza, liczni fundatorzy, sponsorzy z terenu parafii, gminy, kraju i zagranicy. 
Wszyscy wierni zostali zapoznani z zasadami bicia kościelnych dzwonów ze względów bezpieczeństwa. 
Za pośrednictwem „Tygodnika Parafialnego”, współredagowanego z Parafią św. Jakuba Ap. w Łebie, ks. Proboszcz wprowadził zwyczaj publikowania „Listu do Rodzin”, poprzedzającego misje, jubileusze parafii, konsekrację świątyni i kaplicy, peregrynację obrazu Chrystusa Miłosiernego. 
W każdą niedzielę czytane są przez duszpasterza „Ogłoszenia Parafialne”, dzięki którym wierni orientują się doskonale w zakresie realizacji zamierzeń planowanych z rocznym wyprzedzeniem. 
Harmonogram nabożeństw, adoracji, rekolekcji, pielgrzymek, wszystkich uroczystości, wywieszany na tablicy w kruchcie oraz drukowany w „Tygodniku Parafialnym” również sprzyja komunikacji w Kościele. 
Na tablicy ogłoszeń, obok „Kalendarium świątyni” znaleźć można „Regulamin cmentarza”, bieżące „Intencje mszalne” oraz „Ogłoszenia Parafialne”, a także aktualności z życia Kościoła w Polsce i na świecie. 
Sprawozdania z uroczystości, pielgrzymek, wycieczek, wywiady na temat działalności parafii ukazują się w lokalnej prasie i w pelplińskim „Pielgrzymie”. 
Szczegółowe rozliczenia zbieranych w parafii Miesięcznych Ofiar Rodzinnych są przedstawiane wiernym raz w miesiącu, po zakończeniu niedzielnych Mszy św. Natomiast dwa razy, w ostatnią niedzielę roku i po zakończeniu wizyty duszpasterskiej, zwanej „kolędą”, parafianie poznają przebieg wszelkich działań ks. Proboszcza: podejmowanych, wykonanych czy niezrealizowanych także plany wraz z terminarzem i wnioskami do dalszej współpracy. 
W parafii rozprowadzana jest prasa katolicka, książki, albumy, kalendarze, płyty, kasety o treści religijnej, świece i chlebki Caritas, kartki świąteczne – cegiełki z wizerunkiem świątyni. 
Ksiądz Proboszcz troszczy się w sposób szczególny o duchowe wzrastanie oraz fizyczny rozwój najmłodszych parafian, organizując dla nich ciekawe formy kulturalnego spędzania czasu wolnego od zajęć w szkole. 
W Brzeźnie oraz w Wysokiem funkcjonują od roku 2006 świetlice, które prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem i regulaminem opracowanym przez wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas. 
Sponsorzy, współpracownicy, wolontariusze, małżonkowie – jubilaci, wszyscy ludzie „dobrej woli” spotykają się na każdym kroku ze słowami wdzięczności, ze strony duszpasterza, w myśl wyznawanej zasady, że „Wdzięczność jest cechą ludzi z dobrego kruszcu”. 
Za zasługi dla parafii, diecezji, otrzymują także papieskie błogosławieństwa, dyplomy, medale będące nie tylko żywym świadectwem wiary, ale stanowiące swoistą zachętę do współdziałania dla reszty wiernych. 
Całoroczna praca parafii w latach 1999-2012
Całoroczna praca parafii w latach 1999-2012
Całoroczna praca parafii w latach 1999-2012

Przejdź do góry strony