Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim
Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Działalność księdza Stanisława Galasa

 (Źródło: Maszynopis z dnia 20 listopada 1955 r.)

    ­Swoją pracę rozpoczął od remontu organów dla uświetnienia chwały Bożej, bowiem już w Starym Zakonie przy odmawianiu psalmów grano na różnych instrumentach. A śpiew stał u nas na niskim poziomie - nic dziwnego - każdy z innych stron. W czerwcu 1952 roku Blum z Lęborka przystąpił do ich ogólnego remontu. Po zakończeniu prac komisja rzeczoznawcza zbadała je pod względem fachowym, a 8 września 1952 roku odbyło się poświęcenie na uroczystej sumie z kazaniem. Na pewno cieszyliśmy się wszyscy, że milczące dotąd organy zabrzmiały piękną melodią głosów. 
 
    W październiku tegoż roku przyjechały SS Sercanki, które objęły następujące prace przy parafii: obsługi kościoła, organisty, katechetki i opieki nad gospodarstwem plebańskim w Brzeźnie. 
 
    Następnie kupiono autentyczną kopie cudownego obrazu M.B.N.P. od OO. Redemptorystów z Torunia, a poświęcenie odbyło się na sumie, dn. 12 IV 1953 roku, przy uroczystej procesji z orkiestrą wokół kościoła. Poświęcenia dokonał o. Józef Krok, redempt z Braniewa, zachęcając przy tym wiernych do gorliwego nabożeństwa do M.B.N.P., oddając w Jej opiekę całą Parafię. Obraz umieszczony został w Wielkim Ołtarzu. 
 
    W czerwcu tegoż roku kupiono dwie duże figury gipsowe: Piotra i Pawła Ap., które są obecnie w Wielkim Ołtarzu. Zrobiono również drugi konfesjonał, komodę do zakrystii, 4 figury i 1 Dzieciątko Jezus do feretronu, 2 sprawili Parafianie i 2 sztandary, kupiono kropielnicę i Stacje Drogi Krzyżowej, które następnie erygowano i poświęcono w Brzeźnie, Świetlinie i Łęczycach; kupiono także alby, komże, obrusy ołtarzowe, bieliznę kielichową, ornaty i konopea nowe we wszystkich kolorach, dalmatyki do asysty białe i czerwone, tuwalnię i dywan duży do prezbiterium irp. Obecnie mamy w kościołach filialnych po jednym ornacie z każdego koloru, a w Brzeźnie 12 ornatów i 9 kap. 
 
Pod koniec 1953 roku przystąpiono do robienia nowego W. Ołtarza. 

Projekt zatwierdzony przez Kurię Ordynariatu oraz rzeźby ołtarza robił rzeźbiarz Kazimierz Cieśla. Roboty zaś stolarskie wykonał parafianin z Kisewa, Mach Maciej. 
 
    Ponieważ poprzednie malowanie kościoła było już bardzo zniszczone, więc uradzono, aby jeszcze przed postawieniem nowego Ołtarza, odmalować przynajmniej prezbiterium. Artysta - malarz z Torunia, Alojzy Goss zrobił projekt malowania prezbiterium i po zatwierdzeniu przez Kurię Ordynariatu przystąpił do malowań. 
 
    W kościołach filialnym w Łęczycach i Świetlinie zrobiono również ołtarze zwykłe i doprowadzono do stanu w jakim znajdują się obecnie. Od roku 1949 do 1954 roku postawiono 16 krzyży i 1 kaplice przydrożną.
 
Źródło: Maszynopis z dnia 20 listopada 1955 r.

Przejdź do góry strony