Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim
Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Całoroczna praca w parafii w 2012r.

ROK 2012

 

02.I.2012                    Pierwsza Msza św. gregoriańska, sprawowana w kościele parafialnym w ciągu stycznia (intencja: zmarli parafianie, duszpasterze i siostry zakonne pracujących w naszej wspólnocie).

 

06.I.2012                    Uległ zmianie harmonogram Mszy św. w intencjach Kół Żywego Różańca- wszystkie Róże uczestniczyć będą w jednej, wspólnej Eucharystii sprawowanej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 8.00.

 

20.I.2012                    Podczas posiedzenia Parafialnego Zespołu Caritas omówiono sprawy związane z organizacja kolejnego Balu Charytatywnego w otwartej niedawno świetlicy wiejskiej (Kisewo).

 

18.II.2012                   Jedenasty Bal charytatywny w Kisewie kończący tegoroczny karnawał, z udziałem licznych gości, wolontariuszy i przy dobrej współpracy miejscowego aktywu społecznego.

26.II.2012                   PZC zaprosił do wspólnego działania kolejnych wolontariuszy: panią Joannę Mielewczyk z Kisewa, panią Katarzynę Mazur i panią Mariolę Karasińską (z Wysokiego).

 

04.III.2012                 Na stronie internetowej naszej parafii można skorzystać z odnośnika „Dobre Strony” (ciekawe strony katolickie, Pismo św. Katechizm kościoła Katolickiego, modlitwa brewiarzowa i serwisy informacyjne).

 

13.III.2012                 Składanie darów żywnościowych i ofiar pieniężnych dla Sióstr Karmelitanek z Tryszczyna (wyraz naszej wdzięczności za codzienną modlitwę w intencjach parafii).

 

14.III.2012                 Zebranie założycielskie Dzieła Rodzina Kolpinga (spotkanie 19 osób z terenu parafii i sąsiedztwa) z udziałem prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce, ks. kanonika Zenona Myszk, proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie (zapoznanie ze statutem organizacji).

 

25.III.2012                 Powołanie przez Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagę na kolejne trzy lata 15 parafian do nowej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

 

10.IV.2012                  Spotkanie osób pragnących zaangażować się do pracy społecznej oddziału Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej (Rodzina Kolpinga w Brzeźnie Lęborskim”). Wybór zarządu i komisji rewizyjnej.

 

25.IV.2012                  Trwamy na modlitwie w intencji zmarłego śp. Księdza Biskupa Diecezjalnego  prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi.

 

01.V.2012                   Rozpoczęliśmy odmawianie „Modlitwy w intencji wyboru nowego Biskupa decyzyjnego”, zgodnie z życzeniem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla- Administratora Diecezji Pelplińskiej.

 

20.V.2012                   Pani Maria Prociewicz z Wysokiego przejęła obowiązki zmarłej śp. Ireny Powideł, dotychczasowej opiekunki Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii.

 

29.V.2012                   29. Posiedzenie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, zaprzysiężenie nowych członków tego gremium.

 

30.X.2012                   Po wieczornej Mszy św. w salce na plebanii miało miejsce spotkanie Rodziny Kolpinga.

 

06.VI.2012                 Dziś przypada 20. rocznica święceń kapłańskich naszego Duszpasterza, który razem z kolegami rocznika święceń dziękował dziś Panu Bogu za wszelkie otrzymane dobro (diecezja toruńska, Bierzgłowy).

 

30.VI.2012                 I Parafialny Piknik Rodzinny zorganizowany w Kisewie przez Rodzinne Kolpinga, PZC oraz KGW ze Strzelęcina (występ „Biedronek” z Łeby; aukcja prac rodzinnych twórców: pani Elżbiety Kaczmarek z Dąbrowy i pani Janiny Noga z Brzeźna).

01.VII.2012                W zakrystii można zakupić ciekawą skłaniającą do refleksji lekturę: „Modlitwa przebaczenia”.

 

05.IX.2012                 Pierwsze spotkanie osób chętnych do śpiewania w chórze „Biedronki” z panią Mariolą Kwiecień, która podjęła się jego prowadzenia w ramach zadań Rodziny klinga z naszej parafii (oddział zespołu diecezjalnego).

W kancelarii parafialnej można zaopatrzyć się w ciekawe książki: „Modlitewnik na czas choroby i cierpienia”; ,”Święta Gemma Galganii- życiorys i modlitwy”; „Autobiografia i dziennik” oraz kalendarz na 2013 rok.

 

17.X.2012                   W salce na plebanii spotkali się członkowie Rady Parafialnej, aby omówić najważniejsze sprawy dotyczące naszej wspólnoty (najważniejsze wydarzenia, wykonane prace, zobowiązania finansowe, zadania na rok następny).

20.X.2012                   Każda rodzina w parafii otrzymała od naszego Duszpasterza „List na Rok Wiary- Przebudźmy się z uśpienia”, w którym dzieli się z nami refleksjami na temat wiary, wspólnymi osiągnięciami, umożliwiające na współodpowiedzialność za kościół, zachęca do gorliwszego życia wiarą i podając propozycje zapowiada peregrynację obrazu Jezu Ufam Tobie w rodzinach na początku nowego roku.

27.X.2012                   Spotkanie ks. Proboszcza z zarządcą nowo powstającej w Brzeźnie żwirowni w sprawie modernizacji drogi wyjazdowej ze żwirowni do drogi głównej. Ma ona przebiegać wyżej od istniejącej w stronę Pużyc, a przy wejściu na cmentarz, na całej długości planuje się wykonanie z kostki parkingu o szerokości 6 metrów.

18.XI.2012                 W kancelarii parafialnej można nabyć nowe kartki z wizerunkiem naszego kościoła (forma wsparcia kosztownych inwestycji); składany obrazek z modlitwą na rok Wiary, zdjęciem Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny oraz modlitwą w intencji nowego Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej. Rozprowadzane są także świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

02.XII.2012                W pierwsza niedziele adwentu rozpoczęliśmy kolejny rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem „Być solą ziemi”, wpisujący się programem w „Rok Wiary” zainicjonowany przez papieża Benedykta XVI w październiku br.

 

09.XII.2012                Od wczoraj trwa w kościele „Rok Kolpinga”, co stwarza okazję do zapoznania się z charyzmatem i dziełami prowadzonymi przez uczniów błogosławionego Adolfa Kolpinga. Naszej wspólnocie jest On szczególnie bliski, bo należymy do 49 Rodzin Dzieła Kolpinga powstałych w Polsce. W roku 2013 będziemy w parafii gościć przez tydzień relikwie tego błogosławionego wraz z relikwiami bł. Jana Pawła II

10.XII.2012                Przez tydzień będziemy odmawiać modlitwę wynagradzającą (nowenna ekspiacyjna), jako wyraz solidarności w obronie wartości naszej Ojczyzny, po dokonanej 9 grudnia br. profanacji Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, zapalimy świece w oknach, w godzinie Apelu Jasnogórskiego na znak troski i jedności.

16.XII.2012                Początek kwartalnych dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Zachęta ze strony naszego Duszpasterza do odprawienia specjalnej nowenny dwutygodniowej do Dzieciątka Jezus, a także odmawiania „Nowenny pompejańskiej”- w ciągu 54 dni w tej samej intencji odmawia się 3 części różańca (w zakrystii można odebrać kartki ze wzorem modlenia się). Ksiądz  Proboszcz  osobiście  zainicjował  tę  modlitwę  i  podjął  ją  zachęcając  innych  Parafian.

17.XII.2012                W naszej parafii trwają próby chóru „Biedronki” pod kierownictwem mgr Marioli Kwiecień, działającej w parafialnej Rodzinie Kolpinga.    

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do góry strony