Parafia Rzymskokatolicka w Brzeźnie Lęborskim
Menu
Kliknij, aby otworzyć menu

Rok 2012

ROK 2012

 

23.II.2012                   W kościele parafialnym zamontowano ekran ledowy do wyświetlania pieśni.

 

25.II.2012                   Złożenie przez ks. Proboszcza wniosków i dokumentów dotyczących projektu budowy Domu Przedpogrzebowego (Wydział Budownictwa w Starostwie wejherowskim) oraz wniosku o dofinansowanie przez Starostwo II etapu prac remontowych we wnętrzu wieży kościoła w Brzeźnie, a także podanie do Urzędu Gminy w Łęczycach (współudział w organizacji kolonii letnich dla najbiedniejszych dzieci).

 

12.III.2012                 Początek remontu na plebanii (przyjmowanie interesantów w zakrystii, po Mszach św.).

 

02.IV.2012                  Rozpoczęcie III etapu prac remontowych we wnętrzu wieży kościoła (koszt 110 tys. złotych, z czego połowę pokryje Starostwo Powiatowe w Wejherowie). Wejście boczne będzie ponownie nieczynne. 

 

08.IV.2012                  Podziękowanie panu Sylwestrowi Wilczewskiemu i współpracownikom za prace wykonane na plebanii (schody wejściowe od strony ogrodu i przy kancelarii), złożone podczas wielkanocnych „Ogłoszeń parafialnych”.

 

21.V.2012                   Mieszkańcy Wysokiego, Chrzanowa i Dąbrowy porządkowali teren wokół kościoła filialnego, ze szczególnym zwrócenie uwagi na miejsca po zaprószonym ogniu.

 

05.VI.2012                 Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę Domu Przedpogrzebowego, projekt wywieszono w gablocie ogłoszeń. Trwają przygotowania do modernizacji linii energetycznych przy kościele i plebanii, co ma związek z tą budową.

08.VI.2012                 Początek prac porządkowych terenu wokół plebanii i ogrodu. We wnętrzu kościelnej wieży rozpoczęły się prace stolarskie i konserwatorskie elementów drewnianych.

                                    Ks. Proboszcz ponowił starania o postawienie toalety Toi-Toi na wiejskim parkingu przy kościele (pismo do Rady Sołeckiej w Brzeźnie).

 

06.VII.2012                Dalsze prace porządkowe wokół plebanii (likwidacja starego ogrodzenia, wywóz gruzu. Równanie terenu).

 

05.VIII.2012              Zakupienie bram wjazdowych i bramki dla plebanii (realizacja wskazań po wizytacji pasterskiej w 2010 roku).

 

21.VIII.2012              Dalsza praca we wnętrzu wieży, przygotowanie dokumentacji następnego etapu remontu (dokończenie remontu, usunięcie zasoleń we wnętrzu kościoła od strony bocznego wejścia i zakrystii).

 

05.IX.2012                 „Droga Krzyżowa” znaleziona podczas remontu na strychu kościoła oddana została do renowacji (przeznaczona będzie do kościoła w Wysokiem). Rozpoczęto kładzenie kostki „polbruk” przy plebanii (wejście i droga do garażu), a schody wykładane są gresem. Przygotowano dokumentację na wyłożenie kostką granitową całego obejścia wokół świątyni.

 

16.IX.2012                 Naprawiono dach i opierzenia na plebanii, wykonano nowe wejście do kotłowni. W ogrodzie rozpoczęło się rozplanowywanie ziemi i porządkowanie klombu przy modrzewiu naprzeciw kościoła.

 

30.IX.2012                 Składaliśmy dziś podpisy pod petycją do Wójta gminy Łęczyce w sprawie uporządkowania drogi prowadzącej od kościoła w Brzeźnie do bloków (utwardzenie, wysypanie kamyczkami). Jest to inicjatywa miejscowego radnego, pana Tomasza Białobrzeskiego.

 

09.X.2012                   Pomalowany został budynek plebanii na zewnątrz, wymieniono rynny, wybudowano dwa kominy wentylacyjne. W ogrodzie posadzono część krzewów, po nawiezieniu czarnoziemu. Garaże przykryto blachą i zamontowano nowe rynny. Przygotowano do sprzedaży dwie działki budowlane obok plebanii. Trwa gromadzenie dokumentacji do warunków zabudowy. Ze względu na prace stolarskie w wieży zostały zamknięte drzwi boczne kościoła, czynne jest tylko wejście główne.

 

10.X.2012                   Parafia ma nowy wizerunek w internecie, bez zmiany adresu

 

11.X.2012                   W związku z rozpoczętym nowym rokiem liturgicznym „Być solą ziemi” i powołaniem przez Ojca Świętego Benedykta XVI „Roku wiary”, ks. Proboszcz zakupił poglądowe banery do środka i na zewnątrz świątyni oraz zaplanował peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach (od stycznia 2013 r.)

 

15.X.2012                   Parafię odwiedził dyrektor Wydziału Ekonomicznego Kurii Biskupiej, ks. Infułat Stanisław Grunt, aby zapoznać się z przebiegiem prac remontowych w kościele i na plebanii.

 

16.X.2012                   W kościele na specjalnym pulpicie wystawione zostały dokumenty z Soboru Watykańskiego (50. rocznica jego zwołania), Katechizm Kościoła Katolickiego (30. rocznica ogłoszenia), na honorowym zaś miejscu umieszczono Ewangeliarz.

 

12.XI.2012                 W remoncie wnętrza wieży uczestniczą też parafianie, mężczyźni oczyszczają poręcze, schody i drzwi ze starej farby.

18.XI.2012                 Wśród parafian rozprowadzone będą opłatki. Ofiary złożone na ten cel ks. Proboszcz przeznaczył na prace konserwatorskie w wieży (podobnie jak zebrane pieniądze na wypominki oraz w przyszłości ofiary kolędowe).

29.XI.2012                 Dokonano częściowego odbioru prac związanych z remontem wnętrza wieży. Ze względu na opóźnienia prac stolarskich i małego zaangażowania parafian w czynienie elementów drewnianych, przedłużono termin odbioru całościowego do połowy grudnia.

 

14.XII.2012                Odbiór prac remontowych przez Starostę Wejherowskiego, pana Józefa Reszke. Ze względu na temperaturę powietrza nie udało się pomalować elementów drewnianych oraz tych oczyszczonych ze starej farby.

 

19.XII.2012                Nasz Duszpasterz uczestniczył w rozmowach na temat drogi od granicy powiatu lęborskiego w stronę Brzeźna. Starostwo Powiatowe w Wejherowie podejmie pracę na odcinku 5,3 km. (koszt 8,3 mln. zł- inwestycja w latach 2013-2015) po akceptacji Rady gminy Łęczyce oraz instytucji finansującej projekt. W kompletowaniu sprawy pomaga ks. dr Piotrowi Malinowskiemu nasz radny, pan Tomasz Białobrzeski.

Przejdź do góry strony